Published On: จันทร์, ก.ย. 2nd, 2013

KFC ชุดไก่ถูกใจ ไก่ทอด 6 ชิ้น เพียง 179 บาท (ถึง 3 ต.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ไก่ทอด 6 ชิ้น เพียง 179 บาท พิเศษ!! เพียงเลือกจับคู่ 2 เมนูในราคาเพียง 79 บาทเท่านั้น (เมนู 1 : วิงซ์แซ่บ 4 ชิ้น , เมนู 2: มันบด (ปกติ) และทูน่า คอร์น สลัด (ปกติ), เมนู 3 : ทาร์ตไข่ 2 ชิ้น ,เมนู 4 : เป๊ปซี่ 550 มล.) สั่งเลยที่ www.kfc.co.th และ 1150

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 3 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. เฉพาะบริการส่งถึงบ้านผ่านทาง 1150 และ online ordering ผ่านทาง www.kfc.co.th เท่านั้น
  2. ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ให้บริการ
  3. สงวนสิทธิ์ในการเลือกชื้นไก่สำหรับไก่ทอด Hot & Spicy และไก่นุ่ม Classic
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ในชุดได้
  5. ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง 40 บาท
  6. เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ต.ค 2556  เท่านั้น
  7. ไม่สามารถใช้บัตรส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า