Published On: จันทร์, พ.ย. 4th, 2013

KFC ชุดอิ่มสุขใจ พิเศษเพียง 299 บาท (จากปกติ 452 บาท) (ถึง 30 พ.ย.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

KFC ชุดอิ่มสุขใจ พิเศษเพียง 299 บาท (จากปกติ 452 บาท) ในชุดประกอบไปด้วย

  • ไก้ทอด 8 ชิ้น
  • ไก่วิงซ์แซ่บ 4 ชิ้น
  • มันบด 1 ถ้วย (75 กรัม)
  • ทาร์ตไข่ 2 ชิ้น
  • เป๊ปซี่ 550 มล

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง ถึง 30 พ.ย.56

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • เฉพาะบริการส่งถึงบ้านผ่านทาง online ordering ผ่านทาง www.kfc.co.th เท่านั้น (ไม่รวมบริการผ่าน 1150)
  • ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ให้บริการ
  • สงวนสิทธิ์ในการเลือกชื้นไก่สำหรับไก่ทอด Hot & Spicy และไก่นุ่ม Classic
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ในชุดได้
  • ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง 40 บาท