บาทเดียวก็ซื้อ App ได้กับบัตรเดบิตกสิกรไทย (16 ก.ค. – 24 ธ.ค. 57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น บาทเดียวก็ซื้อ App ได้กับบัตรเดบิตกสิกรไทย ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 2,000 ท่านแรกของสัปดาห์เท่านั้น เปิดให้ลงทะเบียนทุกวันพุธ เวลา 12:00 น เป็นต้นไปที่ www.kasikornbank.com/special/debit1baht

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 24 ธ.ค. 57 เท่านั้น

kbank app 1baht

เงื่อนไขเพิ่มเติม

– เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น K-Web Shopping Card ที่ลงทะเบียนผ่าน www.kasikornbank.com/special/debit1baht เป็นลำดับที่ 1- 2000 ท่านแรก
ของสัปดาห์เท่านั้น
– ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันพุธ เริ่ม 16 ก.ค. – 24 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวนสิทธิที่กำหนดไว้
– สงวนสิทธิ 1 สิทธิ/บัตร/เดือน ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเคยได้สิทธิของแคมเปญภายในเดือนนั้นแล้วมีการลงทะเบียนซ้ำ ธนาคารจะให้สิทธิเฉพาะการลงทะเบียนครั้งแรกของเดือนเท่านั้น และจะตัดสิทธิ
การลงทะเบียนครั้งถัดไป
– ธนาคารจะแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไข ผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันรุ่งขึ้นก่อน 12.00 น.
– ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
– รายการสินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ การซื้อสินค้าที่ App-Store , i-tune, LINE ของระบบ iOS ราคาไม่เกิน 1.99 $ หรือ Google Play Store , LINE ของระบบ Android ในราคาไม่เกิน 66 บาท
– ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ มากกว่า 1 รายการ ธนาคารจะให้สิทธิเฉพาะรายการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงที่สุด แต่ไม่เกิน 1.99 $ หรือ 66 บาท เท่านั้น
– ธนาคารจะคืนเงินส่วนต่างที่ลูกค้าชำระเกินจาก 1 บาท เข้าบัญชีที่ผูกกับหมายเลขบัตรเดบิต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อสินค้า โดยคืนเงินสูงสุด ไม่เกิน 65 บาท
– อัตราเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเป็นเงินบาทไทย ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลูกค้าทำรายการซื้อสินค้า
– ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
– สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com/special/debit1baht หรือติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888