John Henry Special Offer ซื้อ 1 แถม 1 ที่โรบินสัน (ถึง 30 มิ.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น John Henry Special Offers! Buy 1 Get 1 Free
ซื้อสินค้า John Henry วันนี้ 1 ชิ้น แถมฟรี 1 ชิ้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559 นี้ เฉพาะที่เค้าเตอร์ จอห์น เฮนรี่ ในโรบินสันทุกสาขา

เงื่อนไขรายการโปรโมชั่น
* สินค้าที่แถมราคาต้องเท่ากับ หรือ น้อยกว่าตัวที่ซื้อ
** ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
*** 10คน/วัน/สาขา (ทุกสาขา)

John Henry Special Offer

ที่มาข่าวโปรโมชั่น JOHN HENRY