Published On: อาทิตย์, ก.ค. 29th, 2012

INDEX เฟอร์นิเจอร์เก่าแลกใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 15,000

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ปรากฎการณ์ครั้งแรกในไทย กับเฟอร์นิเจอร์เก่าแลกใหม่ ขยายเวลาเพิ่ม

พียงแสดงหลักฐานการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ของมูลนิธิที่ร่วมโครงการ
เพื่อใช้เป็นส่วนลดเพิ่มสำหรับซื้อสินค้าราคา JOYPRICE

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ “เฟอร์นิเจอร์เก่าแลกใหม่” ง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

1 สอบถามข้อมูลได้ที่สาขา หรือลูกค้าสัมพันธ์ 0-2417-1111 เพื่อแจ้งความต้องการร่วมบริจาคเฟอร์นิเจอร์เก่าของท่าน
2 Free Pick Up รถบริการของมูลนิธิการกุศล รับเฟอร์นิเจอร์เก่าถึงบ้านฟรี!
3 แสดงหลักฐานการบริจาค ณ จุดขาย เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าราคา JOYPRICE ที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ อินเด็กซ์โชว์รูม และวินเนอร์โชว์รูม สาขาใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
4 เลือกช้อปสินค้า
5 รับส่วนลดสูงสุดถึง 15,000.-

เพียงแสดงหลักฐานการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ของมูลนิธิที่ร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าราคา JOYPRICE ตามรายละเอียด

ราคาสินค้า JOYPRICE (บาท) รับส่วนลดทันที (บาท)
7,000 – 7,999 700
8,000 – 8,999 800
9,000 – 9,999 900
10,000 – 19,999 1,000
20,000 – 29,999 2,000
30,000 – 39,999 3,000
40,000 – 49,999 4,000
50,000 – 59,999 5,000
60,000 – 69,999 6,000
70,000 – 79,999 7,000
80,000 – 89,999 8,000
90,000 – 99,999 9,000
100,000 – 109,999 10,000
110,000 – 119,999 11,000
120,000 – 129,999 12,000
130,000 – 139,999 13,000
140,000 – 149,999 14,000
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 15,000