Hot Pot Buffet “คืนความสุกให้เยาวชน” มา 4 จ่าย 2 (มิ.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น “คืนความสุกให้เยาวชน” จาก Hot Pot Buffet
ลูกค้าอายุต่ำกว่า 18 ปี “มา 4 จ่าย 2  ” ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น

เงื่อนไข
1. Like & Share รูปโปรโมชั่น มา 4 จ่าย 2 ผ่านทาง Facebook คลิ๊กที่นี่ พร้อมพิมพ์ #HOTPOTมา4จ่าย2 และ #HOTPOTBUFFET
2. แสดงรูปโปรโมชั่น มา 4 จ่าย 2 (ที่มีการกด Like & Share และพิมพ์ #HOTPOTมา4จ่าย2 และ #HOTPOTBUFFET เพื่อรับสิทธิ์
3. รับสิทธิ์ส่วนลด มา 4 จ่าย 2 ต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ (ทุกๆ 4 ท่าน)
4. เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น
5. เฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (เกิดหลังจากพ.ศ. 2541)
6. สามารถใช้ได้เฉพาะวันศุกร์ที่ 3,10,17 และ 24 มิถุนายน 2559
7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
8. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสาขาของ HOT POT และ DAIDOMON ทุกสาขา

Hot Pot Buffet

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Hot Pot Buffet