GREYHOUND / PLAYHOUND HALF YEAR SALE ลดสูงสุด 50% (เริ่ม 30 พ.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นลดครึ่งราคา GREYHOUND HALF YEAR SALE! ลดสูงสุดถึง 50% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ที่ร้าน GREYHOUND และ PLAYHOUND ทุกสาขา และทาง Online www.greyhound.co.th/onlineshop

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 30 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/greyhound.original