G2000 ต้อนรับตรุษจีน ช้อปครบ 2,500.- ลุ้นเสี่ยงเซียมซี (16 – 22 ก.พ.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

G2000 Happy Chinese New Year Special Promotion! ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ซื้อสินค้า New Arrivals ครบ 2,500 บาท รับของขวัญพิเศษจาก G2000

* เสี่ยงเซียมซี 1 ครั้ง / 1 ใบเสร็จ / ของรางวัลจำนวนจำกัด

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2558 นี้เท่านั้น

G2000 Happy Chinese New Year Special Promotion

*Terms & Conditions apply

ที่มาข่าวโปรโมชั่น G2000 Thailand