Dunkin’ Donuts โดนัทปีใหม่ 2020 12 ชิ้น 229 บาท (25 พ.ย. 2562 – 5 ม.ค. 2563)

Dunkin' Donuts โดนัทปีใหม่ 2020 12 ชิ้น 229 บาท (25 พ.ย. 2562 - 5 ม.ค. 2563)

Dunkin’ Donuts Happy New Year 2020 ส่งมอบความสุข ความอร่อย กับ โดนัทปีใหม่ ฉลองคริสต์มาส กับโดนัทลายพิเศษทั้ง ซานต้า ตุ๊กหิมะ กระดิ่ง ต้นครีสต์มาส ฯลฯ พิเศษ 12 ชิ้น ราคาเพียง 229 บาท จากราคาปกติ 348 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -5 มกราคม 2563 ที่ ดังกิ้น โดนัท ทุกสาขา*

*ราคาโปรโมชั่น ยกเว้นสาขากลุ่มพิเศษ  ได้แก่
เมืองทองธานี, มาบุญครอง, จังซีลอน, สนามบินหาดใหญ่, เทอร์มินอล 21 พัทยา,สวนนงนุชพัทยา และการออกร้านนอกสถานที่

Dunkin' Donuts โดนัทปีใหม่ 2020 12 ชิ้น 229 บาท (25 พ.ย. 2562 - 5 ม.ค. 2563)

โปรสายบุญ พิเศษ ซื้อ 10 กล่อง ฟรี 4 กล่อง

โดนัท 12 ชิ้น ราคากล่องละ 229 บาท จากปกติกล่องละ 348 บาท เพียงแจ้งล่วงหน้า 3 วัน

Dunkin' Donuts โดนัทปีใหม่ 2020 12 ชิ้น 229 บาท (25 พ.ย. 2562 - 5 ม.ค. 2563)


หมวดหมู่ : Dunkin' Donuts ดังกิ้น โดนัท | ร้านอาหาร ของกิน ขนม เครื่องดื่ม

Q&A ถาม - ตอบ แสดงความคิดเห็น

avatar