DAPPER Mid year Offer up to 50% (เริ่ม 28 พ.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น DAPPER Midyear Offer Up to 50% ลดสูงสุดถึง 50% ที่ทุกจุดขาย DAPPER ทั่วประเทศ

พิเศษช้อป 5,000 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลด 25% สำหรับใช้ครั้งถัดไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 นี้เท่านั้น
* พิเศษ สำหรับสมาชิกช้อปก่อน 27 พ.ค. เฉพาะที่ DAPPER Exclusive & DAPPER ACCESS shops ทุกสาขา

DAPPER Mid year Offer

ที่มาข่าวโปรโมชั่น DAPPER