DAPPER Magical Celebration Sale up to 30% (ถึง 6 ม.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

DAPPER Magical Celebration up to 30% all Items all Stores.!!แดปเปอร์ จัดโปรโมชั่น ลดสูงสุด 30% ทุกสาขา

– ซื้อ 1 ชิ้น 20%
– ซ้อ 2 ชิ้น 30%
พิเศษ!! เฉพาะชิ้นที่ 3 ลด 50

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 6 มกราคม 2557 ที่ช้อป dapper ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/DapperExclusive