DA+PP ลดราคา 50-70% ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว (8 – 14 ก.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

DA+PP- ลดราคา 50-70% และเมื่อช้อปครบ 2,000 บาท รับ Cash Voucher มูลค่า 200 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 8  – 14 กันยายน 2559 นี้ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว บริเวณชั้น G

DA+PP

ที่มาข่าวโปรโมชั่น CentralPlaza Lardprao