Published On: ศุกร์, มิ.ย. 7th, 2013

CPS Chaps Accessories Sale 30% off (มิ.ย.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

CPS Chaps Accessories Sale รับส่วนลด 30% สำหรับเครื่องประดับ, รองเท้า, กระเป๋าทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงทุก items

*** (เว้นแว่นตากันแดดชาย-หญิงและน้ำหอม CPS CHAPS : The Signature Scent งดร่วมรายการ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป ที่ร้าน CPS CHAPS ทุกสาขา

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก ที่ร้าน http://www.facebook.com/pages/CPS-Chaps-Official/