Published On: ศุกร์, พ.ค. 30th, 2014

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Commart Thailand 2014 ลุ้นรับ บัตร Starbucks (ถึง 19 พ.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

อัพเดทข่าวสารดีๆจากงาน Commart Thailand 2014  เพียงลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน ก็ได้รับสิทธิ์  ลุ้นรับบัตร Starbucks ฟรีจำนวน 500 ใบ  (บัตรมีมูลค่าใบละ 200 บาท)
ลงทะเบียนได้ที่ http://commartthailand.com/register/
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2557
การจับรางวัล : จะมีจับรางวัลบัตร Starbucks ครั้งละ 100 ใบ  จำนวน 5 ครั้ง  รวม 500 ใบ ดังนี้
– ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 (24:00 น.)
จับรางวัลวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
– ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 (24:00 น.)
จับรางวัลวันที่ 2 มิถุนายน 2557
– ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2557 (24:00 น.)
จับรางวัลวันที่ 9 มิถุนายน 2557
– ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 (24:00 น.)
จับรางวัลวันที่ 16 มิถุนายน 2557
– ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ลงทะเบียนทั้งหมดที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (24:00 น.)
จับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM
ในเวลา 16:00 น. ของทุกวันที่มีการจับรางวัล และบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบอีกทางหนึ่ง
ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก commartthailand.com