CMG LUXE SALE UP TO 80% OFF @ ZEN (21 – 30 มิ.ย.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

งาน CMG LUXE SALE UP TO 80% OFF ที่ ZEN Event Arena ชั้น 1

แบรนด์ที่ร่วมรายการ A.P.C. / AMERICAN RAG CIE / NEXT TO NORMAL / SCOTCH & SODA

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันนี้ – 30 มิถุนายน 2559 ที่ ZEN Event Arena ชั้น 1

zen

ที่มาข่าวโปรโมชั่น ZEN Megastore