Central Clearance Sale @Bangna (13 ต.ค. – 13 พ.ย. 59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Central Clearance Sale @Bangna

• ลดสูงสุด 50 – 90% สินค้าเฉพาะรุ่น เฉพาะแบรนด์
• ทุกจ่ายใช้จ่าย 50 บาท รับคะแนน The1Card 1 คะแนน

ระยะเวลาโปรโมชั่น 13 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 5 เซ็นทรัลบางนา

Central Clearance Sale

หมายเหตุ*
– เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
– โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ที่มาข่าวโปรโมชั่น central.co.th