CC DOUBLE O SUMMER DEALS 20 – 40% (ถึง 5 ก.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น CC DOUBLE O SUMMER DEALS 2015 เมื่อซื้อสินค้าครบทุกๆ 1,500 บาท (หลังหักส่วนลด) ลุ้นรับคูปองส่วนลด SUMMER DEALS สูงสุดถึง 40% โดยสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน CC DOUBLE O ทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 5 กรกฎาคม 2558 

CC DOUBLE O SUMMER DEALS

ที่มาข่าวโปรโมชั่น CC Double O