CC DOUBLE O SUMMER DEALS 20 – 40% OFF (3 มิ.ย.- 3 ก.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น CC DOUBLE O SUMMER DEALS เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 1,500 บาท (หลังหักส่วนลด) รับสิทธิ์จับคูปองส่วนลด 20 – 40% เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2559 ที่ร้าน CC DOUBLE O ทุกสาขา

CC DOUBLE O SUMMER DEALS

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขหลังคูปอง)

ที่มาข่าวโปรโมชั่น CC Double O