CC Double O EXCLUSIVE FOR VALENTINE’S DAY ลด 20% (12 – 14 ก.พ. 59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

CC Double O  EXCLUSIVE FOR VALENTINE’S DAY
เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป รับส่วนลดทันที 20%

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559

CC Double O EXCLUSIVE FOR VALENTINE’S DAY

*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

ที่มาข่าวโปรโมชั่น My Fashion Card