CC DOUBLE O MY CARD FOR STUDENT (หมดเขต 30 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น CC DOUBLE O STUDENT CARD หมดเขต 30 มิถุนายน 2557 นี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้
-เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ
-รับบัตรสะสม โดยมีระยะเวลาสะสม 6 เดือน
-เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท รับสติ๊กเกอร์สะสม 1 ดวง
-เมื่อสะสมสติ๊กเกอร์ครบ 5 ดวง สามารถรับสิทธิสมัครบัตร My Card ได้ทันที

หมายเหตุ
-บัตรสะสมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
-ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
-บัตรสะสมจะมีระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันออกบัตร
-บัตรสะสมนี้ใช้ร่วมกับบัตรนักศึกษาตามชื่อที่ปรากฏเท่านั้น

ที่มาข่าวโปรโมชั่น https://www.facebook.com/ccdoubleo