Read More

Shabushi มาเป็นคู่ ทุก 2 คน รับฟรี กุ้ง เอบิ เซตโตะ (14 – 30 ก.ย. 2563)

โปรโมชั่น Shabushi ซุปโดน กุ้งดี คู่ซี้ฟรีเวอร์ มาเป็นคู่ รับฟรี เมนู ชาบูชิ เอบิ เซตโตะ เมนูขวัญใจส… อ่านต่อ

Read More

Shabushi ชาบูชิ โปรโมชั่นวันแม่ รับฟรี ไอศกรีมมะม่วง (12 ส.ค. 2563)

ชาบูชิ โปรวันแม่ ปี 2020 นี้  วันเดียวเท่านั้น เพียงมาฉลองวันแม่ที่  Shabushi รับฟรี!  ไอศกรีมมะม่วง… อ่านต่อ

Read More

ชาบูชิ รับส่วนลด ฉลอง ตรุษจีน จ่ายคนละ 333 บาท เมื่อมา 3 คน (24 – 31 ม.ค. 2563)

Shabushi Buffet จ่ายคนละ 333 บาท เมื่อมา 3 คน ชาบูชิ ฉลองเทศกาล ตรุษจีน 2020 มหาเฮง รับส่วนลดพิเศษแล… อ่านต่อ