Published On: ศุกร์, มิ.ย. 19th, 2015

Canmake ลดทั้งเคาน์เตอร์ 15% ที่วัตสัน (18 มิ.ย. – 15 ก.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

เครื่องสำอาง Canmake ลดทั้งเคาน์เตอร์ 15% ที่ร้าน Watsons สาขาที่มี Canmake ทั่วประเทศไทย

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้น

Canmake

ที่มาข่าวโปรโมชั่น CANMAKE Thailand