มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (13 – 24 ต.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

งาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (BOOK EXPO THAILAND 2016)

ระยะเวลาจัดงาน ระหว่างวันที่ 13 – 24 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Screen Shot 2559-10-13 at 2.22.52 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม BooK Thai