Body Glove WAREHOUSE SALE UP TO 70% (20 ธ.ค.56 – 12 ม.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ห้ามพลาด!!!! กับงานเซลล์สุดยิ่งใหญ่จาก Body Glove งาน WAREHOUSE SALE! UP TO 70% !!!!!
การลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี!! ลดสูงสุดถึง 70%
ระยะเวลาโปรโมชั่น 20 ธันวาคม 2556 ถึง 12 มกราคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่มีนบุรี

 

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/BodyGlove.th