Body Glove ซื้อสินค้าตามเงื่อนไข รับฟรีของสมนาคุณ (10 – 30 ก.ย.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นพิเศษ Body Glove   เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน Body Glove ทุกสาขา รับฟรีของสมนาคุณ รายละเอียดดังนี้

  • เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านครบ 4,000 บาท แถมฟรี ร่ม 1 อัน
  • เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านครบ 3,000 บาท แถมฟรีกระบอกน้ำ 1 อัน
  • เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านครบ 2,000 บาท สามารถแลกซื้อได้ในราคา 199 บาท
  • เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านครบ 1,000 บาท ขึ้นไปแลกซื้อ Briefs ได้ในราคา 149 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2558

Body Glove

ที่มาข่าวโปรโมชั่น Body Glove Thailand