BKK Trend Spotted 2016 @ CentralWorld (23 ก.ย.- 31 ต.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดกิจกรรม Fashion Month: BKK Trend Spotted 2016 @CentralWorld ซึ่งถือเป็นแคมเปญ Fashion month ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล Autumn / Winter 2016 และเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Fashion และเป็น Lifestyle Destination กับงานยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มาพร้อมเทรนด์ล่าสุด “POP TO GLAM” เทรนด์แต่งตัวที่เน้นสีสันและกราฟฟิค mix and match กับความ Glam ที่หมายถึง ความหรูหรา เป็น 2 style ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันแล้วเป็น style ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วม Promotion พิเศษมากมายตลอดแคมเปญ

รายละเอียดโปรโมชั่น

1. Instant Win
ช้อปร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาท รับฟรี Lipstick charger มูลค่า 900 บาท จำนวน 1 ชิ้น
(ลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด ช้อปเพียง 3,000 บาท)

2. MasterCard – Top Spender
ลูกค้ามาสเตอร์การ์ดสะสมยอดซื้อสูงสุด 3 ท่านแรก รับฟรี ห้องพัก Ozone Hall 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 22,500 บาท

3. MasterCard – CentralWorld Exclusive Lounge
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ด 50 ท่าน ที่ใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ รับสิทธิ์เป็นสมาชิก CentralWorld Exclusive Lounge & VIP Parking ระยะเวลา 1 ปี**

ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 23 กันยายน -31 ตุลาคม 2559 (39 วัน)

BKK Trend Spotted 2016

เงื่อนไขของรางวัล
1. ช้อปครบ 5,000 บาท เฉพาะร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์ฯ เท่านั้น สามารถแลกของสมนาคุณได้
2. ใบเสร็จสามารถใช้แลกรับสิทธิ์วันต่อวันเท่านั้นและสามารถรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ / ครั้ง
3. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องและมีเลขที่ใบเสร็จ
4. ใบเสร็จที่เป็นใบกำกับภาษีถูกต้องตามกฎหมายสามารถแลกรับสิทธิ์ได้
5. ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต การทาธุรกรรมทางการเงิน การซื้อหุ้นหรือกองทุน และ
การซื้อทองหรือเพชร
6. ไม่รวมใบเสร็จจาก เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ บีทูเอส พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต เอสเอฟเวิลด์ และอิเซตัน
7. ใบเสร็จที่นำมาสะสม Top Spender สามารถรวมใบเสร็จได้ (ยกเว้นใบเสร็จจากการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตร
เครดิต และการทางธุรกรรมทางการเงิน)
8. เฉพาะลูกค้ามาสเตอร์การ์ดใบเสร็จสามารถใช้สะสมTop Spender ยอดวันต่อวันเท่านั้นและสามารถรวมใบเสร็จได้
(เมื่อสิ้นสุดแคมเปญยอดสะสม Top Spender ขั้นต่า 50,000 บาท)
9. หมดเขตแลกรับสิทธิ์วันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือจนกว่าของจะหมด
10. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่าโดยประมาณจากบริษัทที่ร่วมรายการ
11. ของรางวัลจากัด 1 รางวัล / ท่าน / วัน
12. พนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานร้านค้าภายในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
รายการ
13. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของอื่นได้
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ จุดประชาสัมพันธ์ หรือ
www.CentralWorld.co.th

**เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์ CentralWorld Exclusive Lounge

1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CentralWorld Exclusive Lounge โทร.02-640-7000 ต่อ 1541 หรือ
จุดประชาสัมพันธ์ หรือ www.CentralWorld.co.th
2. จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าบัตรมาสเตอร์การ์ดที่สะสมยอดใช้จ่ายมากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป
3. แสดงใบเสร็จเพื่อสะสมยอดได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนอีเดน
4. สงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิกสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของร้าน พนักงานร้านค้า และพนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วม
รายการส่งเสริมการขายนี้

ที่มาข่าวโปรโมชั่น http://www.centralworld.co.th