Published On: ศุกร์, ก.ค. 4th, 2014

Big C ฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จสูงสุด 240 บาท (4 – 6 ก.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น บิ๊กซี พิเศษเฉพาะสมาชิกบิ๊กการ์ด รับทันทีคูปองท้ายใบเสร็จเพียงซื้อสินค้าทุกแผนก ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บิ๊กซี บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีจัมโบ้

  • “ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 999 – 1,997 บาท รับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า 120 บาท”
  • “ซื้อสินค้าตั้งแต่ 1998 บาทขึ้นไป รับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า 120 บาท 2 ใบ”

ระยะเวลาโปรโมชั่น  4 – 6 กรกฎาคม 2557

* ระยะเวลาการใช้คูปอง หมดอายุวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

Big C 1

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก bigc.co.th