Big C คะแนน บิ๊กการ์ด แลก ของพรีเมี่ยม Justice League (24 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2563)


big-c-1-640x320

Big C Big Card Promotion 24 Mar – 30 Jun 2020 ของพรีเมี่ยม รอบใหม่มาแล้ว มาพร้อมกับสินค้าแลกฟรี ชุด Justice League จัสติซ ลีก ซุปเปอร์ฮีโร่กับเหล่าร้าย ผจญภัยที่บิ๊กซี  เอาใจแฟนๆ ตัวละคร ซุปเปอร์ฮีโร่ จาก DC ยกขบวนมาทั้ง ซุปเปอร์แมน, เดอะ แฟลช, โจ๊กเกอร์, วันเดอร์ วูเมน, แบทแมน ฯลฯ มีให้เลือกทั้ง แก้วน้ำ ชุดกล่องข้าว ถุงผ้า สามารถใช้คะแนน บิ๊กการ์ด แลกง่ายๆ ได้ที่บิ๊กซีเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ที่บิ๊กซี และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา

รายการของพรีเมี่ยม DC Justice League จัสติซ ลีก

 • แก้วน้ำผลึกสองชั้น ราคาปกติ 149 บาท / ใบ รับทันทีเมื่อใช้คะแนน 100 คะแนน + 119 บาท
 • กล่องข้าวเพิ่มพลัง ราคาปกติ 119 บาท / ใบ รับทันทีเมื่อใช้คะแนน 100 คะแนน + 69 บาท
 • ถุงผ้าผนึกกำลัง ราคาปกติ 79 บาท / ใบ รับทันทีเมื่อใช้คะแนน 100 คะแนน + 49 บาท

DC-Justice-League-big-c-1-640x337 DC-Justice-League-big-c-2-640x807 DC-Justice-League-big-c-3-640x364

หรือหากของพรีเมี่ยมรอบนี้ยังไม่ถูกใจ สามารถ นำคะแนนสะสม Big Card มาแลกแทนเงินสด

 • 2,000 คะแนน รับส่วนลด 10 บาท
 • 5,000 คะแนน รับส่วนลด 30 บาท
 • 10,000 คะแนน รับส่วนลด 70 บาท
 • 20,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท
 • 40,000 คะแนน รับส่วนลด 350 บาท
 • 50,000 คะแนน รับส่วนลด 500 บาท

Big-Card-มาแลกแทนเงินสด-640x83

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 • โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกบิ๊กการ์ด หรือ เบอร์มือถือ หรือ เลขบัตรประชาชน แก่พนักงานแคชเชียร์ทุกครั้งก่อนชําระค่าสินค้าหรือซื้อบัตรรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารบิ๊กซี
 • สมาชิกบิ๊กการ์ดสะสมคะแนนปกติ (1 บาท = 1 คะแนน) เมื่อซื้อสินค้า เติมเงินมือถือ เติมเกม จ่ายพัสดุ ที่บิ๊กซี ร้านยาเพรียว และชําระค่าอาหาร/เครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารบิ๊กซี
  ที่ใช้ e-card โดยทุก 1 บาท สะสมได้ 1 คะแนน
 • ยกเว้นการซื้อบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกําลังแบบแพ็ค กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนมผงดัดแปลงสําหรับทารกนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สําหรับทารกและเด็กเล็ก สินค้ายกหีบ บัตรกํานัล การเติมเงินเข้ากระเป๋า อิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ยอดชําระค่าใช้จ่ายในบิลต่างๆ กระเช้าปีใหม่ สินค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ วิตามินและเสริมอาหาร สินค้าที่ขึ้นทะเบียนยา แว่นตาที่ซื้อจากร้านแว่นตา การซื้อเหมา การซื้อสินค้าจากพื้นที่พลาซ่า
 • การสะสมคะแนนจะคํานวณจากยอดซื้อสุทธิ หลังหักส่วนลด และคูปองต่างๆ โดยเศษสตางค์จะไม่นํามาคํานวณเป็นคะแนนสะสม
 • คะแนนปกติหมดอายุ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี ไม่สามารถโอนข้ามหมายเลขสมาชิก และไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมจะลดลงเมื่อมีการแลกคะแนน และ/หรือเมื่อมีการคืนสินค้า โดยหากมูลค่าที่คืนสินค้ามากกว่ายอดคะแนนสะสมคงเหลือ ลูกค้าจะมีคะแนนติดลบ
 • หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทําใดๆ ที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง ปลอมแปลง หรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะยกเลิก คะแนนสะสมและ/หรือเรียกคืนส่วนลดที่ใช้คะแนนสะสมแลกมา รวมถึงยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกบิ๊กการ์ดและดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทํา กรณีมีข้อพิพาทหรือ ข้อโต้แย้งใดๆ คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิกรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกคะแนน

 • สมาชิกบิ๊กการ์ดที่เป็นเจ้าของคะแนนและยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) เพื่อแลกคะแนนสะสมที่มีอยู่เป็น
  – ส่วนลดเงินสด ใช้ชําระค่าสินค้า จ่ายบิล เติมเงินมือถือ เติมเกม จ่ายพัสดุ ที่บิ๊กซี มินิบิ๊กซี และร้านยาเพรียว รวมถึงแลกเป็นบัตรรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารบิ๊กซี
  – คูปองรับฟรีสินค้า หรือคูปองแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ ตามรายการที่บริษัทฯกําหนดในแต่ละช่วงเวลา ณ จุดบริการลูกค้า/แคชเชียร์ ที่บิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทุกสาขา
  (จํากัดการใช้คูปองส่วนลดซื้อสินค้าราคาพิเศษ 1 ใบ / สินค้าที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น)
  – คูปอง/รหัสส่วนลดร้านค้า
 • คะแนนทึกการ์ดไม่สามารถใช้แลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าประเภท บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกําลังแบบแพ็ค กาแฟกระป๋องแบบแพ็ค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม นมผงดัดแปลงสําหรับทารก นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก สินค้ายกหีบ บัตรกํานัลการเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) กระเช้าปีใหม่ สินค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ วิตามินและเสริมอาหาร สินค้าที่ขึ้นทะเบียนยา แว่นตาที่ซื้อจากร้านแว่นตา การซื้อเหมา สินค้าจากพลาซ่า และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
 • กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าภายใต้ใบเสร็จที่มีการใช้คะแนนแลกเป็นส่วนลดเงินสด ลูกค้าจะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ชําระจริงด้วยเงินสด/ บัตรเครดิต บัตรเดบิตเท่านั้น
 • คะแนนที่ใช้แลกรับสินค้า/บริการแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนน และ/หรือ รายการของสินค้าหรือบริการ และ/หรือ คะแนนสะสมที่ใช้แลกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ ตลอดจน
  ยกเลิกรายการแลกฟรีสินค้าหรือบริการตามเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คูปองจากการแลกคะเเนนต้องใช้ร่วมกับสมาชิกหมายเลงเดียวกันกับเจ้าของคะแนนเท่านั้น และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของคูปอง

หมวดหมู่ :

Big C บิ๊กซี
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments