Beauty Buffet สาขา บีทีเอสพร้อมพงษ์ (เอ็มโพเรียม) ลด 25% ทุกรายการ (24 – 30 เม.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นก่อนหมดสัญญาเช้า ที่ Beauty Buffet สาขา บีทีเอสพร้อมพงษ์ (เอ็มโพเรียม) เมื่อซื้อสินค้า Beauty Buffet สาขา บีทีเอสพร้อมพงษ์ (เอ็มโพเรียม) ลด 25%ทุกรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 24เมษายน – 30 เมษายน 2557

**หมายเหตุ : สำหรับการซื้อครบเงื่อนไข ลูกค้าได้รับของแถมตามโปรโมชั่นปกติ และการรับของแถมนั้น ลูกค้าสามารถเลือกรับของแถมได้เพียง 1 รายการเท่านั้น

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก Beauty Buffet Shop