สมาชิกบัตร Bar B Gon Club ซื้อตั๋วหนังเมเจอร์ 1 ฟรี 1 (1 – 31 ธ.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Bar B Gon Club และ With Love Smart Card ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร บาร์บีกอนคลับเท่านั้น จำนวนจำกัด 1,000 ที่นั่ง
2. ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่งในราคาปกติ จะได้รับฟรี 1 ที่นั่งในระบบปกติหรือดิจิตอล 2 มิติ เท่านั้น
3. บัตรสมาชิก 1 ใบใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ทีนั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง (เฉพาะรอบ / โรง / วันและเวลาเดียวกันที่ซื้อตั๋วหนังเรื่องนั้นๆ) ที่หน้า Box Office โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงภาพยนตร์กำหนด
5. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และหาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ (ยกเว้น พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์ ไม่ร่วมรายการ)
6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกทอนเป็นเงินสดได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่ร่วมกิจกรรม

1 – 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่าจะหมดโควต้า

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ (ยกเว้น พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์ ไม่ร่วมรายการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 580 7300

ที่มาข่าวโปรโมชั่น majorcineplex.com/promotion/bar-b-gon-club