Amarin brand Sale “Supersports Sale” (12 – 20 ก.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Amarin brand Sale “Supersports Sale” พบกับอุปกรณ์กีฬา, รองเท้า และ เสื้อผ้า โดยเฉพาะกลุ่มฟุตบอล และ วิ่ง ที่รอบนี้หลากหลายแบรนด์ขนมาลดแบบ ถูกเวอร์ ลดสูงสุดถึง 60%

แบรนด์ที่ร่วมรายการ อาทิ Nike, Adidas, K-swiss, fila, quiksilver, roxy, D&P, PUMA

ระยะเวลาโปรโมชั่น 12- 20 กรกฎาคม 2558 นี้ที่ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 1 อีเว้นท์ฮอลล์

Amarin brand Sale "Supersports Sale"

รายละเอียดเพิ่มเติม Amarin Brand Sale l ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า