Amarin brand Sale “Supersports Sale” (11 – 19 ส.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Amarin brand Sale “Supersports Sale” พบกับชุดกีฬา กระเป๋า และรองเท้าผ้าใบจะใส่เที่ยวหรือใส่ออกกำลังกาย รอบนี้หลากหลายแบรนด์ขนมาลดแบบ ถูกเวอร์ ลดสูงสุดถึง 60%

แบรนด์ที่ร่วมรายการ อาทิ Nike, Adidas, K-swiss, D&P, PUMA, Vans, Crocs ฯลฯ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 11 – 19 สิงหาคม  2558 นี้ที่ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 1 อีเว้นท์ฮอลล์

Amarin brand Sale “Supersports Sale”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook  :  Amarin Brand Sale l ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า