Amarin Brand Sale : Fashion Revolution Sale (17 – 25 เม.ย.60)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

งาน Amarin Brand Sale : Fashion Revolution Sale พบกับเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า เครื่องประดับ แบรนด์ดัง หลากหลายแบรนด์ ยกขววนลดกระหน่ำ ซัมเมอร์เซล

แบรนด์ที่ร่วมรายการ Issue, Greyhound, Playhound, The Wonder Room, Theatre, 77th, Gin and Milk, Pur Suit, Paris Miki, Smileyhound, Cazh, Marco Polo, Milano, Tutti

ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 – 25 เมษายน 2560 ที่ ลาน Event Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าอมรินทร์ พลาซ่า

ภาพบรรยากาศภายในงาน


ที่มาข่าวโปรโมชั่น Amarin Plaza
รายละเอียดเพิ่มเติม Amarin Plaza