แอร์เอเซีย คุ้มขนาดนี้บินเลย! เริ่มต้น 690 บาท (15 – 21 ก.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโชชั่น Air Asia คุ้มขนาดนี้บินเลย!
สกลนคร อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น เสียมราฐ สิงคโปร์ มัณฑะเลย์ อู่ฮั่น และอีกหลายปลายทางในฝัน
ราคารวมเริ่มต้นที่ 690 บาทเท่านั้น

สำรองที่นั่ง 15 – 21 กันยายน 2557 ที่ airasia.com
ออกเดินทาง วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2558

air asia

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AirAsiaThailand