แอร์เอเซีย เลย ร้อยเอ็ด น่าน เริ่มต้น 333 บาท (ถึง 4 ม.ค.58)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Air Asia บินตรงสู่ 3 เมืองมหัศจรรย์  เลย ร้อยเอ็ด น่าน 2 เที่ยวบิน/วัน ราคารวมเริ่มต้นที่ 333 บาท

จองด่วนวันนี้ – 4 มกราคม 2558 ที่ http://www.airasia.com/
เดินทาง 9 กุมภาพันธ์ 2558 – 17 มกราคม 2559

air asia

หมายเหตุ:

– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AirAsiaThailand