แอร์เอเซีย โปรดี ต้อนรับปี 2560 ราคารวมเริ่มต้น 390 บาท (9 – 15 ม.ค.60)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรดีๆ จาก Air Asia ที่คุณห้ามพลาด ต้อนรับปี 2560 เส้นทางบินภายในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 390 บาท เส้นทางบินต่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 890 บาท

สำรองที่นั่ง 9 – 15 มกราคม  2560 l เดินทาง 1 พ.ค. 2560 – 6 ก.พ. 2561

จองเลยที่ http://www.airasia.com/th/

Screen Shot 2560-01-10 at 12.54.09 AM

หมายเหตุ

– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า.
– อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง.

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AirAsiaThailand