Air Asia ชาร์ตพลัง เริ่มต้นปีกับทริปใหม่! เริ่ม 590 บาท (11 – 17 ม.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นใหม่จากแอร์เอเซีย ชาร์ตพลัง เริ่มต้นปีกับทริปใหม่!
เส้นทางบินในและต่างประเทศเริ่ม 590บาท

จองวันนี้-17 มกราคม 2559
เดินทางวันนี้-30 เมษายน 2559
ที่ http://www.airasia.com/

Screen Shot 2559-01-11 at 7.37.03 PM

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AirAsiaThailand