AIIZ End of season SALE ลดสูงสุด 50% (มิ.ย.- ก.ค.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ส่งท้ายฤดูร้อน ต้อนรับฤดูฝน กับAIIZ End of season SALE! เครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิงลดสูงสุดถึง 50%! ที่ AIIZ ทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตลอดเดือน  มิถุนายน-กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น

AIIZ End of season SALE

ที่มาข่าวโปรโมชั่น AIIZ