ACCESSORIZE A Sweet Couple Spoil!! Get 20% off (11 – 14 ก.พ. 59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Treat you and your lover with A Sweet Couple Spoil!! Get 20% off when purchased a couple items!!

ACCESSORIZE จัดโปรโมชั่นเอาใจสาวๆในช่วงเทศกาลแห่งความรัก เมื่อซื้อสินค้าเป็นคู่ จับคู่สินค้าอะไรก็ได้จำนวน 2 ชิ้น ได้รับส่วนลดทั้งคู่ทันที 20%

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ วันที่ 11 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ร้าน Accessorize ทุกสาขา ยกเว้นเซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต

ACCESSORIZE A Sweet Couple Spoil

ที่มาข่าวโปรโมชั่น ACCESSORIZE Thailand