ACCESSORIZE ฉลองตรุษจีน รับอั่งเปาสูงสุด 50% (4 – 9 ก.พ.59)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

Get lucky with our special offer on Chinese New Year! รับอั่งเปาสูงสุด 50% ทันที! สำหรับช้อปที่ร้าน ACCESSORIZE

ระยะเวลาโปรโมชั่น  4 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ที่ ร้าน ACCESSORIZE ทุกสาขา (ยกเว้นเซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล เวสต์เกต และเซ็นทรัล อีสท์วีล)

ACCESSORIZE

*T&C Apply

รายละเอียดเพิ่มเติม ACCESSORIZE Thailand