Published On: อาทิตย์, พ.ย. 25th, 2012

โปรโมชั่น Watsons ฉลองปีใหม่ ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50% (หมดเขต 28 พ.ย.55)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น ร้านวัตสัน Watsons ฉลองปีใหม่ ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50% แวะไปช้อปร้านวัตสันกันด่วน

ระยะเวลาโปรโมชั่น หมดเขต 28 พฤศจิกายน 2555

โบว์ชัวร์โปรโมชั่น ซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50%

ที่มา http://www.facebook.com/watsonsthailand