Published On: พุธ, ส.ค. 8th, 2012

โปรโมชั่น เซ็นทรัล ส่งภาพถ่าย แม่-ลูก ลุ้นรับรางวัลมากมาย ถึง 21 ส.ค.55

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น เซ็นทรัล ส่งภาพถ่ายความประทับใจระหว่าง แม่-ลูก ลุ้นรับรางวัลมากมาย N7UC7KANAEGQ

ของรางวัลมีดังนี้:

รางวัลที่ 1
Package ตั๋ว 1 รางวัล ได้แก่ตั๋วเข้าชมนิทรรศการไททานิคจำนวน 4 ใบ และ ตั๋วชมภาพยนตร์ SF จำนวน 4 ใบ
รางวัลที่ 2
ตํ๋วเข้าชมนิทรรศการไททานิคจำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
รางวัลที่ 3
ตั๋วชมภาพยนตร์ SF จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
รางวัลชมเชย
ผ้ากันเปื้อน Super Mon จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 ชิ้น

เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ที่ http://photocontest.centralworld.co.th/MotherDay/index.php

กติกาการตัดสิน
1. คณะกรรมการ จะตัดสินจากภาพถ่ายที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น
2. ตัดสินจากผู้ทีมีคะแนนโหวตสูงสุด คะแนนเรียงลำดับจากมากไปน้อย
3. ความสวยงามคมชัด ไม่ได้เป็นภาพที่ตกแต่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. การตัดสินจะใช้คณะกรรมจากหน่วยงานในเซ็นทรัลและจากผู้สนับสนุนของรางวัล
5. โปรดระบุสาขาที่ต้องการมารับของรางวัล (CentralWorld หรือ CentralFestival Pattaya Beach)
6. ระบุชื่อ – นามสกุล ใต้รูปภาพหรือ comment เพื่อสะดวกการติดต่อในการรับของรางวัล

เงื่อนไขการร่วมสนุก
1. ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพความประทับใจระหว่างแม่ – ลูก กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
2. ภาพที่ใช้ในการส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดใดๆ และไม่เคยตีพิมพ์ใน
นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายเพื่อโฆษณามาก่อน โดยผู้เข้าร่วม
ประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพถ่ายจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ
เหมือนถ่ายภาพปกติ ห้ามทำการตัดต่อภาพ(รีทัช) โดยการพิจารณาจะยึดคำตัดสินของคณะกรรมการ
เป็นที่สิ้นสุด
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณา
หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ทำผิดกติกา คณะกรรมการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภาย
ใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเองห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่น ส่งเข้าประกวดหรืออ้างชื่อผู้อื่น
ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดภาพ
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การรับรางวัลสามารถรับแทนได้แต่ต้องมีเอกสารการมอบสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่ได้รางวัล
10. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวโดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา
การรับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
11. ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) สามารถนำไปเผยแพร่
ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
12. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. การพิจารณาของภาพจะดูจากองค์ประกอบของภาพ ความสวยงาม และการถ่ายทอดอารมณ์ของภาพ
ตรงตามหัวข้อการประกวด ตลอดจนคำบรรยายที่สอดคล้องกับภาพอย่างลงตัว

หมดเขตการประกวด: 21 สิงหาคม 2555
ประกาศผลการประกวด: 23 สิงหาคม 2555
รับของรางวัล : 23 – 29 สิงหาคม 2555

เงื่อนไขการรับของรางวัล :
1. กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์สำเนาถูกต้องมารับของรางวัล
2. สาขา CentralFestival : 333/9 , ม. 9 ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 , Tel : 033-003-999 # 1305 แผนก Promotion เวลา 09:30 – 12:00 น. และ 14:00 – 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, อาคาร The Offices @ CentralWorld ชั้น30 แผนก Interactive media Tel: 02-667-5555 # 4902-4903 เวลา 09:30 – 12:00 น. และ 14:00 – 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. บริษัทฯไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัล ฉะนั้นผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ต้องมารับของรางวัลตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้นค่ะ
5. บัตรเข้าชมนิทรรศการไททานิค หมดเขตในวันที่ 2 กันยายน 2555