โปรโมชั่น โออิชิ บุฟเฟต์ มา 4 จ่าย 3 (25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2556)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โออิชิ บุฟเฟต์ มา 4 จ่าย 3
อร่อยยกแก๊งกันได้ไม่อั้น กับบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น …โออิชิ บุฟเฟต์

พิเศษให้ลูกค้าทุกท่านกับซูโก้ย โซ้ยแหลก “มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน” เท่านั้น คุ้มขนาดนี้ชวนกันมาให้ครบแก๊งแล้วอร่อยกันแบบจัดเต็ม … ที่ โออิชิ บุฟเฟต์ ทุกสาขา!!

ระยะเวลาโปรโมชั่น  ตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2556 เท่านั้น

ที่มาข่าวโปรโมชั่น oishigroup.com