โปรโมชั่น ฮ่องกงซูเปอร์เซฟ! จากแอร์เอเซีย ริ่มต้นที่ 8,999 บาท/ท่าน

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ฮ่องกงซูเปอร์เซฟ!
เที่ยว กิน ช้อปกัน มันส์กระจาย
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + โรงแรม 2 คืน + ภาษี เริ่มต้นที่ 8,999 บาท/ท่าน
โรงแรม เริ่มต้นที่ 1,895 บาท/คืน

จองด่วน: 20 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2556
เดินทาง: 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.airasiago.com/th-th/p/hkghotel_promo?utm_source=FB_THTH&utm_medium=social&utm_campaign=20130521_hkghotel_promo

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/AirAsiaGoThailand