โปรโมชั่น สินค้าไอที ผ่อน 0% ลด+รับรวมสูงสุด 16% ที่ พาวเวอร์บาย

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น แอ็คชั่นความคุ้ม…ของคนไอที @ เพาเวอร์บายทุกสาขา

พบกับสินค้าไอที พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ลด + รับรวมสูงสุด 16% ที่เพาเวอร์บายทุกสาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ก.ค. -7 ส.ค. 56 ที่เพาเวอร์บายทุกสาขา

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.powerbuy.co.th/actionit13.aspx