โปรโมชั่น นกแอร์ ในงาน วันธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา ที่ศูนย์สิริกิต์ (16 – 19 พ.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

วันที่ 16 – 19 พ.ค. นี้พบกับบูธของนกแอร์ได้ในงาน วันธรรมดา…ที่ไม่ธรรมดา ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ พร้อมราคาสุดพิเศษให้คุณบินสบายไม่มีบวกเพิ่ม!

ราคาพิเศษ :

  • – 1,000 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง พิษณุโลก, นครพนม, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ระนอง, ชุมพร, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, และเชียงใหม่-แม่สอด
  • – 1,100 บาทต่อเที่ยวบินสำหรับ 1 ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทาง เชียงราย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, สกลนคร, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, บุรีรัมย์, เลย, แม่สอด, น่าน, แพร่, ร้อยเอ็ด, เชียงใหม่-หาดใหญ่, และเชียงใหม่-อุดรธานี

สำรองที่นั่ง : วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2556 (สำรองที่นั่งภายในงาน เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น.ของทุกวัน)

กำหนดเดินทาง : วันที่ 21 พฤษภาคม – วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ราคาพิเศษนี้เฉพาะจองในงานเท่านั้น!!!

หมายเหตุ
– สามารถสำรองที่นั่งในราคาพิเศษนี้ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนกแอร์ภายในงานเท่านั้น
– สำหรับเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง หาดใหญ่ เชียงใหม่ – อุดรธานี แพร่ ร้อยเอ็ด แม่สอด เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ – หาดใหญ่ น่าน สกลนคร นครพนม ชุมพร เลย บุรีรัมย์ ระนอง เชียงใหม่ – แม่สอด
– ยกเว้น เส้นทาง เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเหลาเหลียง เกาะพีพี เกาะลังกาวี
– ราคาพิเศษนี้เฉพาะ Nok Economy เท่านั้น
– จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และยกเว้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวต่อเนื่อง
– เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
– ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของทางนกแอร์ได้
– การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิมผ่านทาง call center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
– โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกจากเคาน์เตอร์ และหลังจากออกจากเคาน์เตอร์แล้วทางนกแอร์จะถือว่าผู้โดยสารยอมรับในความถูกต้องของข้อมูลการจองทุกอย่างแล้ว
– เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
– ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สำหรับเวลาในการสำรองที่นั่งภายในงาน เปิดและปิดบูธเวลา 10:00 น. – 19:30 น.ของทุกวัน

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/nokairlines