โปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ iStudio/iBeat by copperwired (ก.ค.-ธ.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

พบโปรโมชั่นแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ที่ iStudio/iBeat by copperwired

  • SCB : 0% 6 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000.- ขึ้นไป และ 0% 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000.- ขึ้นไป หมดเขต 30 กันยายน 2556
  • Citibank : 0% 6 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000.- ขึ้นไป และ 0% 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000.- ขึ้นไป (ยกเว้น iPhone) หมดเขต 31 สิงหาคม 2556
  • K-Bank : 0% 6 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000.- ขึ้นไป และ 0% 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 20,000.- ขึ้นไป (ยกเว้น iPhone) หมดเขต 31 ธันวาคม 2556
  • Standard Chartered : 0% 6 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000.- ขึ้นไป และ 0% 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป (ยกเว้น iPhone) หมดเขต 30 กันยายน 2556
  • UOB : 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้า Apple ที่ร่วมรายการ หมดเขต 31 กรกฎาคม 2556
  • Thanachart : 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป  หมดเขต 31 ธันวาคม 2556

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/Mustlovemac