เลือกคุ้ม เลือกบินแอร์เอเชีย! ราคาเริ่มต้นที่ 590บาท (จองถึง 29 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Air Asia เลือกคุ้ม เลือกบินแอร์เอเชีย! ทุกเส้นทางในประเทศที่ออกจากกรุงเทพ ราคารวมเริ่มต้นที่ 690บาท

พิเศษขอนแก่น เพิ่มเที่ยวบินเป็น 4 เที่ยวบิน/วัน ราคารวมเริ่มต้นที่ 590บาท

พร้อมเพิ่มช่องทางจ่ายสะดวกยิ่งขึ้นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ

จองด่วนวันนี้ – 29 มิถุนายน 2557 นี้ที่ www.airasia.com
กำหนดเดินทาง 23 มิ.ย. – 31 ต.ค. 57

AirAsia

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก AirAsiaThailand