Published On: พฤหัส, พ.ค. 29th, 2014

เติมเงินที่บิ๊กซี รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ 20 บาท (29 พ.ค.- 2 ก.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

เติมเงินที่บิ๊กซี รับเต็ม เต็ม คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ 20 บาท เพียง เติมเงินมือถือ, อินเตอร์เน็ต, โทรต่างประเทศ และเกมส์ออนไลน์ ทุกค่าย เฉพาะ pin code

  • เติมเงิน 300 – 499 บาท รับคูปองส่วนลด 10 บาท
  • เติมเงิน 500 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลด 20 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 29 พ.ค.- 2 ก.ค.57

สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บิ๊กซีทุกสาขา หรือ Call Center 1756

ที่มาข่าวโปรโมชั่น BigCBigService