สายการบินเจจู โปรโมชั่นราคาพิเศษ ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาหลี(โซล)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สายการบินเจจู มีโปรโมชั่นราคาพิเศษมานำเสนอ สำหรับตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาหลี(โซล)

โดยผู้โดยสารสามารถเลือกจับคู่วันไป-กลับจากในตารางที่กำหนดไว้ได้ ด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขของตั๋วเพิ่มเติม

– ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน 6,000บาท ราคารวม 11,500

– ผู้โดยสารสามารถเลือกวันเดินทางไป กลับได้จาก ในตารางที่กำหนดไว้ เมื่อจองตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อและวันเดินทางได้